Zarządzenie nr 401/2016

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 grudnia 2016 r.

o zmianie zarządzenia nr 371/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) i instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 216/2011 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 listopada 2011 roku, ustalam co następuje:

 §1

W zarządzeniu nr 371/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠4

  1. Składniki majątku wymienione w § 3 pkt.1 – 3 należy spisać na arkuszach spisu z natury w dniu 02.01.2017r.”.

 §2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji i Skarbnikowi Gminy.

 §3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

Otrzymują do wykonania:

 

……………………………………….…….

……………………………………………..

………………………………………..……

(data i podpis komisji)

 

Otrzymują do wiadomości:

Skarbnik Gminy

Komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział Gminny w Kamieńcu Ząbkowickim


Metryczka:

Wytworzył: Urszula Olechowska
Data wytworzenia: 30.12.2016
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 02.02.2017