ZARZĄDZENIE Nr 56/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 23 marca 2018 roku

 

 w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych za rok 2017

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 – 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządza co następuje:

§1

Przedkłada się:

  • Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki:
  1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2017 – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim za rok 2017 – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
  • Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2017 – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

 §2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE nr 56 - załącznik nr 1.1
ZARZĄDZENIE nr 56 - załącznik nr 1.2
ZARZĄDZENIE nr 56 - załącznik nr 1.3
ZARZĄDZENIE nr 56 - załącznik nr 2

Metryczka:

Wytworzył: Jacek Rozumek
Data wytworzenia: 23.03.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 27.03.2018


Poprzednie wersje: