ZARZĄDZENIE Nr  58/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 27 marca 2018 roku

 w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia za rok 2017

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządza co następuje:

§1

 Przedkłada się Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki informację o stanie mienia Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2017 – stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka:

Wytworzył: Anna Podgórna
Data wytworzenia: 27.03.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 16.04.2018


Poprzednie wersje: