Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedkłada projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030, dokumentu tworzonego na potrzeby dodatkowych środków z Budżetu Unii Europejskiej dla obszaru zrzeszającego 106 Gmin obszaru Sudetów.

Przedmiotowy dokument przedkłada się do konsultacji społecznych m.in. organizacjom pozarządowym, liderom życia społecznego i gospodarczego, zrzeszeniom  pracodawców, rolników, kupców itp. oraz wśród mieszkańców Gmin.

Wydrukowane i wypełnione wnioski, opinie, uwagi  – można dostarczyć na adres: Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, lub przesłać drogą e-mail na adres

: golebiowski@kamienieczabkowicki.eu, lub sekretarz@kamzab.pl

 

W dniu 25.06.2018r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul Prusa 5 w godzinach od 12.30 do 14.30 odbędą się konsultacje poświęcone projektowi Strategii Rozwoju Sudety 2030.

Załączniki:

Projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030
Formularz_zgłaszania_uwag_do_projektu_Strategii_SUDETY_2030
obwieszczenie_konsultacje_strategia Sudety 2030
ogłoszenie_spotkanie konsultacyjne Sudety 2030
Terminy konsultacji Strategii Sudety w powiatach