Marcin Czerniec

Wójt

tel: 748162013
e-mail: wojt@kamzab.pl

Stanisław Gołębiowski

Sekretarz Gminy

tel: 748162025
e-mail: sekretarz@kamzab.pl

Karolina Słocińska

Zastępca Wójta

tel: 748162011
e-mail: slocinska@kamzab.pl

Jacek Rozumek

Skarbnik Gminy

tel. 748162023
e-mail: skarbnik@kamzab.pl