Marcin Czerniec

Wójt

tel: 748162013
e-mail: wojt@kamzab.pl

Stanisław Gołębiowski

Sekretarz Gminy

tel: 748162025
e-mail: sekretarz@kamzab.pl

Anna Podgórna

Zastępca Wójta

tel: 748162016
e-mail: podgorna@kamzab.pl

Jacek Rozumek

Skarbnik Gminy

tel. 748162023
e-mail: skarbnik@kamzab.pl