KOMISJE RADY GMINY

Komisja Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej:

Piotr Glina – przewodniczący

Arkadiusz Smędzik – zastępca przewodniczącego

Ryszard Bierut

Tadeusz Cenarski

Bernadeta Chodasewicz

Elżbieta Cwek

Mateusz Gnaczy

Maria Kacik

Ryszard Kleniuk

Lucjan Koper

Dominik Krekora

Edward Szulin

Bogusława Tokarz

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego:

Elżbieta Cwek – przewodnicząca

Marta Syposz – zastępca przewodniczącej

Ryszard Bierut

Bernadeta Chodasewicz

Piotr Glina

Mateusz Gnaczy

Ryszard Kleniuk

Arkadiusz Smędzik

Bogusława Tokarz

Tadeusz Cenarski

 

Komisja Rewizyjna:

Marta Syposz – przewodnicząca

Maria Kacik – zastępca przewodniczącej

Lucjan Koper

Edward Szulin

Dominik Krekora