Komórki organizacyjne Urzędu Gminy:
________________________________________

Referat Spraw Obywatelskich

Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
Klaudia Michalik
tel. 74 816-20-22
michalik@kamienieczabkowicki.eu

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Zastępca Kierownika USC
Marta Hercuń
tel. 74 816-20- 15
e-mail: rada@kamzab.pl

Sekretariat
Podinspektor w Referacie Planowania i Rozwoju
Ewa Nowak
tel. 74 816-20-10, 74 816-20-11
e-mail: nowak@kamzab.pl

Referent ds. Obsługi Rady Gminy
Katarzyna Spisak
tel. 74 816-20-15
e-mail: spisak@kamzab.pl

Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Łukasz Dudzic
tel. 74 816-20-21
e-mail: dudzic@kamzab.pl

________________________________________

Referat Finansów

Skarbnik Gminy
Jacek Rozumek
tel. 748162023
e-mail: rozumek@kamzab.pl

Główny księgowy
Halina Michalska
tel. 74 816-20-30
e-mail: michalska@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Finansów
Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Urszula Olechowska
tel. 74 816-20-28
e-mail: olechowska@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Anna Bierut
tel. 74 816-20-30
e-mail: bierut@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Krystyna Łuczak
tel. 74 816-20-28
e-mail: luczak@kamzab.pl

Inspektor do spraw wymiaru podatków
Adam Zinkiewicz
tel. 74 816-20-32
e-mail: zinkiewicz@kamzab.pl

Inspektor do spraw poboru podatków
Agnieszka Rogowska-Koprzak
tel. 74 816-20-32
e-mail: koprzak@kamzab.pl

Referent do spraw wymiaru podatków
Karolina Wołoszczuk
tel. 74 816-20-32
e-mail: kwoloszczuk@kamzab.pl

Pomoc administracyjna
Anna Domagała
tel. 74 816-20- 30
e-mail: domagala@kamzab.pl

________________________________________

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu
Karolina Słocińska
tel. 74 816-20-26
e-mail: slocinska@kamzab.pl

Zastępca Kierownika
Piotr Aftarczuk
tel. 74 816-20-27
e-mail: aftarczuk@kamzab.pl

Inspektor w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Marian Ziemczonek
tel. 74 816-20- 26
e-mail: ziemczonek@kamzab.pl

Pomoc administracyjna – administrator odpowiedzialny za kierowanie zasobami ludzkimi wykonującymi zadania w obiekcie Zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim
Sławomir Radzik

________________________________________

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Kierownik Referatu
Anna Podgórna
tel. 74 816-20-16
e-mail: podgorna@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Podinspektor do spraw obrotu gruntami i rolnictwa

Jadwiga Kowal
tel. 74 816-20-29
e-mail: kowal@kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Sylwia Słoma
tel. 74 816-20-29
e-mail: sloma@kamzab.pl

Młodszy Referent ds. obrotu nieruchomościami
Marta Skrzypiec
tel. 74 816-20-29
e-mail: skrzypiec@kamzab.pl

Inspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Janina Tarnowska
tel. 74 816-20-29
e-mail: tarnowska@kamzab.pl

________________________________________

Referat Planowania i Rozwoju

Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Benedykt Wołoszczuk
tel. 74 816-20-18
e-mail: woloszczuk@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju
Stanisław Twardowski
tel. 74 816-20-24
e-mail: twardowski@kamzab.pl

Podinspektor w Referacie Planowania i Rozwoju
Ewa Nowak
tel. 74 816-20-33
e-mail: nowak@kamzab.pl

Referent w Referacie Planowania i Rozwoju
Agnieszka Rogaczewska
tel. 74 816-20-24
e-mail: rogaczewska@kamzab.pl

________________________________________

Komórka organizacyjna
prowadząca sprawy związane z działalnością gospodarczą

Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego i Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 
Klaudia Michalik
tel. 74 816-20-22
michalik@kamienieczabkowicki.eu

Inspektor do spraw Rejestracji Stanu Cywilnego Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Alina Tabor
tel. 74 816-20-22
e-mail: usc@kamzab.pl

________________________________________