Stanisław Gołębiowski

Sekretarz Gminy

tel: 748162025
e-mail: sekretarz@kamzab.pl