Urząd Stanu Cywilnego

e-mail: usc@kamzab.pl
Zastępca kierownika USC

Marta Hercuń

tel: 729-057-845

e-mail: hercun@kamzab.pl