Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Marta Hercuń
tel. 729-057-845
e-mail: hercun@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Sprawy zwiazane z wydawaniem aktów stanu cywilnego
Klaudia Michalik
tel. 729-057-852
e-mail: michalik@kamzab.pl

Inspektor do spraw Rejestracji Stanu Cywilnego
Sprawy zwiazane z wydawaniem aktów stanu cywilnego
Alina Tabor
tel. 729-057-852
e-mail: tabor@kamzab.pl

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Sprawy związane z wydawaniem dowodow osobistych
Łukasz Dudzic
tel. 729-057-851
e-mail: dudzic@kamzab.pl