Urząd Stanu Cywilnego

 

Zastępca kierownika USC

Marta Hercuń

tel: 74 816 20 22

e-mail: hercun@kamzab.pl