Urząd Stanu Cywilnego

e-mail: usc@kamzab.pl
 

Zastępca kierownika USC

Marta Hercuń

tel: 74 816 20 22

e-mail: hercun@kamzab.pl