Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich informuje, że osoby przyjeżdżające z zagranicy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są objęte 14 dniową kwarantanną na mocy § 2 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 491).

Osoby te proszone są, aby po udaniu się na miejsce odbywania kwarantanny niezwłocznie w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:05) zgłosiły ten fakt telefonicznie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.

Telefon:          74 81 66 750
Telefon/fax:    74 81 66 751
Poczta e-mail: psse.zabkowiceslaskie@pis.gov.pl