Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Dane kontaktowe do pracowników Urzędu Gminy w związku z przejściem na tryb pracy zdalnej

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 t.j. ze zm.) Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim przechodzi na tryb pracy zdalnej w związku z czym prosimy kontaktować się z pracownikami urzędu mailowo, poprzez platformę e-PUAP lub pod podane numery telefonów:

 

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Biuro Rady Gminy
Marta Hercuń
tel. 729-057-845
e-mail: hercun@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Wydawanie spraw związanych z wydawaniem aktów stanu cywilnego
Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą

Sekretariat

Klaudia Michalik
tel. 729-057-841
e-mail: michalik@kamzab.pl

e-mail: gmina@kamzab.pl

Dowody osobiste, sprawy meldunkowe, zarządzanie kryzysowe

Łukasz Dudzic
tel. 729-057-851
e-mail: dudzic@kamzab.pl

 

Referat Finansów

Skarbnik Gminy
Jacek Rozumek
tel. 729-057-844
e-mail: rozumek@kamzab.pl

Główny księgowy
Halina Michalska
tel. 729-057-853
e-mail: michalska@kamzab.pl

Sekretarz Gminy
Zastępca Kierownika Referatu Finansów
Kadry i księgowość

Urszula Szczucka
tel. 729-057-858
e-mail: szczucka@kamzab.pl

Księgowość budżetowa
Anna Bierut
tel. 729-057-849
e-mail: bierut@kamzab.pl

Kadry i płace
Krystyna Łuczak
tel. 729-057-844
e-mail: luczak@kamzab.pl

Księgowość
Karolina Kucharzyszyn
tel. 729-057-838
e-mail: kucharzyszyn@kamzab.pl

Księgowości podatkowa i egzekucja
Adam Zinkiewicz
tel. 729-057-855
e-mail: zinkiewicz@kamzab.pl

 

 

 

Pobór podatków
Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – Karta Dużej Rodziny, środki transportu
Agnieszka Rogowska-Koprzak
tel. 729-057-839
e-mail: koprzak@kamzab.pl

Wymiar podatków – akcyza
Karolina Wołoszczuk
tel. 729-057-837
e-mail: kwoloszczuk@kamzab.pl

 

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – podziały nieruchomości, wypis i wyrys z Planu Miejscowego
Karolina Czerniec
tel. 729-057-856
e-mail: kczerniec@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – ochrona środowiska
Piotr Aftarczuk
tel. 729-057-850
e-mail: aftarczuk@kamzab.pl

Dotacje o piec, remonty dróg
Grzegorz Wichrowicz
tel. 729-057-062
e-
mail: wichrowicz@kamzab.pl

Deklaracje odpady komunalne
Piotr Placek
tel. 729-057-857
e-mail: placek@kamzab.pl

Gazyfikacja Gminy
Piotr Zając
tel. 729-057-842
e-mail: zajac@kamzab.pl

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Zastępca Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Anna Podgórna
tel. 729-057-846
e-mail: podgorna@kamzab.pl

Sprzedaże nieruchomości i lokali mieszkalnych
Sylwia Słoma
tel. 729-057-859
e-mail: sloma@kamzab.pl

Dzierżawy, nadawanie numeracji, przydział lokalu mieszkalnego
Marta Skrzypiec
tel. 729-057-859
e-mail: skrzypiec@kamzab.pl

Wycinka drzew, nadanie numeracji
Jadwiga Kowal
tel. 729-057-836
e-mail: kowal@kamzab.pl

 

Referat Planowania i Rozwoju

Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju – inwestycje
Benedykt Wołoszczuk
tel. 531-152-644
e-mail: woloszczuk@kamzab.pl

Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby Sportowe, wnioski sterylizacje –  kastracje
Agnieszka Rogaczewska
tel. 729-057-854
e-mail: rogaczewska@kamzab.pl

Sport i rekreacja
Henryk Saryczew
tel. 729-057-064
e-mail: saryczew@kamzab.pl

Przeprowadzenie treningu SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA NA TERENIE GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

UWAGA

 

SYSTEM OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA NA TERENIE GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

 

W dniu 1 sierpnia 2020 roku na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania i alarmowania. W związku z powyższym
o godzinie 17:00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie sygnału
„Ogłoszenie alarmu” będącego jednocześnie upamiętnieniem 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

 

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

KOMUNIKAT

W związku z przygotowanymi Zaleceniami Ministra Sprawiedliwości
i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, informuję, iż od dnia 29.06.2020 r. (poniedziałek), dyżury w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego (w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 15c, w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4, w Złotym Stoku, Rynek 22) odbywać się będą w systemie stacjonarnym z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

W związku z tym wszystkie osoby, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej zapraszamy do Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego.