Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO w 2021 roku

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w  Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim

  1. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Tel. 729 057 837

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą rozpatrywane.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz  30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane są przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku.
  • Wypełnione oświadczenie
  • Podpisana klauzula informacyjna RODO
  • Oryginały faktur VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013, poz. 1485)).

 

Załączniki:

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO bip
Wzór_wniosku_akcyza_2021
Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
RODO

Dane kontaktowe do pracowników Urzędu Gminy w związku z przejściem na tryb pracy zdalnej

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 t.j. ze zm.) Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim przechodzi na tryb pracy zdalnej w związku z czym prosimy kontaktować się z pracownikami urzędu mailowo, poprzez platformę e-PUAP lub pod podane numery telefonów:

 

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Biuro Rady Gminy
Marta Hercuń
tel. 729-057-845
e-mail: hercun@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Wydawanie spraw związanych z wydawaniem aktów stanu cywilnego
Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą

Sekretariat

Klaudia Michalik
tel. 729-057-841
e-mail: michalik@kamzab.pl

e-mail: gmina@kamzab.pl

Dowody osobiste, sprawy meldunkowe, zarządzanie kryzysowe

Łukasz Dudzic
tel. 729-057-851
e-mail: dudzic@kamzab.pl

 

Referat Finansów

Skarbnik Gminy
Jacek Rozumek
tel. 729-057-844
e-mail: rozumek@kamzab.pl

Główny księgowy
Halina Michalska
tel. 729-057-853
e-mail: michalska@kamzab.pl

Sekretarz Gminy
Zastępca Kierownika Referatu Finansów
Kadry i księgowość

Urszula Szczucka
tel. 729-057-858
e-mail: szczucka@kamzab.pl

Księgowość budżetowa
Anna Bierut
tel. 729-057-849
e-mail: bierut@kamzab.pl

Kadry i płace
Krystyna Łuczak
tel. 729-057-844
e-mail: luczak@kamzab.pl

Księgowość
Karolina Kucharzyszyn
tel. 729-057-838
e-mail: kucharzyszyn@kamzab.pl

Księgowości podatkowa i egzekucja
Adam Zinkiewicz
tel. 729-057-855
e-mail: zinkiewicz@kamzab.pl

 

 

 

Pobór podatków
Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – Karta Dużej Rodziny, środki transportu
Agnieszka Rogowska-Koprzak
tel. 729-057-839
e-mail: koprzak@kamzab.pl

Wymiar podatków – akcyza
Karolina Wołoszczuk
tel. 729-057-837
e-mail: kwoloszczuk@kamzab.pl

 

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – podziały nieruchomości, wypis i wyrys z Planu Miejscowego
Karolina Czerniec
tel. 729-057-856
e-mail: kczerniec@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – ochrona środowiska
Piotr Aftarczuk
tel. 729-057-850
e-mail: aftarczuk@kamzab.pl

Dotacje o piec, remonty dróg
Grzegorz Wichrowicz
tel. 729-057-062
e-
mail: wichrowicz@kamzab.pl

Deklaracje odpady komunalne
Piotr Placek
tel. 729-057-857
e-mail: placek@kamzab.pl

Gazyfikacja Gminy
Piotr Zając
tel. 729-057-842
e-mail: zajac@kamzab.pl

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Zastępca Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Anna Podgórna
tel. 729-057-846
e-mail: podgorna@kamzab.pl

Sprzedaże nieruchomości i lokali mieszkalnych
Sylwia Słoma
tel. 729-057-859
e-mail: sloma@kamzab.pl

Dzierżawy, nadawanie numeracji, przydział lokalu mieszkalnego
Marta Skrzypiec
tel. 729-057-859
e-mail: skrzypiec@kamzab.pl

Wycinka drzew, nadanie numeracji
Jadwiga Kowal
tel. 729-057-836
e-mail: kowal@kamzab.pl

 

Referat Planowania i Rozwoju

Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju – inwestycje
Benedykt Wołoszczuk
tel. 531-152-644
e-mail: woloszczuk@kamzab.pl

Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby Sportowe, wnioski sterylizacje –  kastracje
Agnieszka Rogaczewska
tel. 729-057-854
e-mail: rogaczewska@kamzab.pl

Sport i rekreacja
Henryk Saryczew
tel. 729-057-064
e-mail: saryczew@kamzab.pl

Przeprowadzenie treningu SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA NA TERENIE GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

UWAGA

 

SYSTEM OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA NA TERENIE GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

 

W dniu 1 sierpnia 2020 roku na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania i alarmowania. W związku z powyższym
o godzinie 17:00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie sygnału
„Ogłoszenie alarmu” będącego jednocześnie upamiętnieniem 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.