Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Przeprowadzenie treningu SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA NA TERENIE GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

UWAGA

 

SYSTEM OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA NA TERENIE GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

 

W dniu 1 sierpnia 2020 roku na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania i alarmowania. W związku z powyższym
o godzinie 17:00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie sygnału
„Ogłoszenie alarmu” będącego jednocześnie upamiętnieniem 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

 

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

KOMUNIKAT

W związku z przygotowanymi Zaleceniami Ministra Sprawiedliwości
i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, informuję, iż od dnia 29.06.2020 r. (poniedziałek), dyżury w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego (w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 15c, w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4, w Złotym Stoku, Rynek 22) odbywać się będą w systemie stacjonarnym z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

W związku z tym wszystkie osoby, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej zapraszamy do Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

 

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji zaplanowanej na dzień 30 kwietnia 2020 roku

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 23.04.2020 r.

OR.0711.18.2018

Radni Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informuję, iż XVIII sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji zaplanowana na dzień 30 kwietnia 2020 roku odbędzie się w trybie korespondencyjnym ( Dz. U. 2020 r., poz. 568).

W związku z wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz restrykcjami obowiązującymi na terytorium kraju Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, konieczne jest oddanie przez Państwa głosu na poszczególne uchwały oraz wyrażenie opinii nad przekazanymi dokumentami za pomocą głosowania korespondencyjnego.

Otrzymacie Państwo od pracownika Urzędu Gminy komplet kart do głosowania nad poszczególnymi uchwałami będącymi przedmiotem obrad sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz kartę, na której należy wyrazić opinię pozytywną, negatywną lub wstrzymać się od wydania opinii na temat przesłanych dokumentów wraz z przygotowaną kopertą zwrotną i projektami uchwał. Na każdej karcie do głosowania jest wyjaśniony sposób głosowania. Wypełnione karty do głosowania oraz wyrażone opinie nad przedstawionymi dokumentami, podpisane czytelnym podpisem (imię i nazwisko radnej/ radnego) w dostarczonej kopercie zwrotnej proszę  dostarczyć do punktu informacyjnego Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w dniu 30 kwietnia 2020 r. do godziny 13.00.

Jednocześnie informuję, że brak zwrotnego pakietu z kartami do głosowania będzie traktowany jako nieobecność na sesji.

Porządek obrad sesji organizowanej w trybie korespondencyjnym

 1. Stwierdzenie prawomocności na podstawie dostarczonych potwierdzeń uczestnictwa w

sesji Rady Gminy.

 1. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 lutego 2020 roku.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2020 roku.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bernadeta Chodasewicz