ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 09 styczeń 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 07.01.2020 r. do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim przy Zespole Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 111/2019 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 maja 2019 roku, obowiązującego na rok szkolny 2019/2020.