Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Uchwała NR IV/286/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała NR IV/286/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego o funkcji warsztatu samochodowego wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej w m. Mrokocin dz. nr 65/2 gm. Kamieniec Ząbkowicki.