Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz ustalenie stawki procentowej

UCHWAŁA NR III/30/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od
opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
stanowiących własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz ustalenie stawki procentowej

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniające do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniające do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.