Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

UCHWAŁA NR XI/89/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 27 września 2019 r. o zmianie uchwały Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim NR XXX/140/09 z dnia 27 marca 2009 r, w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli.

UCHWAŁA NR XI/89/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 27 września 2019 r.
o zmianie uchwały Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim NR XXX/140/09 z dnia 27 marca 2009 r,
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli.

UCHWAŁA NR X/84/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r.w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

UCHWAŁA NR X/84/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r.w
sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów,
doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.

UCHWAŁA NR X/82/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim NR V/39/2019 z dnia 27 marca 2009 r, w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim.

UCHWAŁA NR X/82/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
o zmianie uchwały Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim NR V/39/2019 z dnia 27 marca 2009 r,
w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim.