UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR VII/57/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie przekazania do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki