UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR VI/49/2019
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 28 marca 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki.

Uchwała nr VI/48/2019
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki.

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku o zmianie uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uchwała nr VI/47/2019
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 marca 2019 roku
o zmianie uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.

Uchwała nr VI/45/2019
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.