Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zainteresowali się ogłoszeniem i zapoznali się z treścią programu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 249/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 października 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje odbywały się w terminie od dnia 31.10.2018 r. do dnia 14.11.2018 r.

 

Projekt uchwały  udostępniony był od 24.10.2018 r. na stronach:

  • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki Ząbkowicka 26

 

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu. Projekt uchwały w wersji niezmienionej wraz z uwagą przedstawiony będzie Radzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim celem przyjęcia.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE pn. „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), oraz uchwały Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na zadanie:
„Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki”

Konsultacje społeczne

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/222/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 września 2010 r., Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.