OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 11.12.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji (przy jej pogłębieniu do poziomu + 180 m n.p.m.) i przeróbce kopaliny w Kopalni Gnejsu „Pomianów” w Pomianowi Górnym, gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.