Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 26 maja 2021 roku

…………………………………………………

pieczątka zamawiającego

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2021 roku (Dz. U. 2019. 1843 t.j.) zwracamy się z zapytaniem o cenę wykonania robót projektowych:

 

  1. Zamawiający: Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim
  2.                     Ząbkowicka 26, 57 -230 Kamieniec Ząbkowicki I.
  3. Przedmiot zamówienia:

           Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki

  1. Termin realizacji zadania:

           Do dnia 1 października 2021 roku

  1. Kryterium oceny ofert:

           Cena

  1. Zakres robót:

– wykonanie map do celów projektowych;

– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami,

– decyzja pozwolenia na budowę,

– w podziemiu przystosowanie pomieszczeń do działalności gastronomicznej z niezależnym wejściem na zewnątrz. Wykonanie posadzek niezbędnej armatury,

– rewitalizacja całej elewacji budynku oraz wieży,

– rewitalizacja witraży wraz z odtworzeniem ich historycznego wyglądu co do szkła kolorowego,

– polichromia wewnętrznej przestrzeni hali głównej wraz z sufitem odtworzenie historycznego wyglądu,

– przystosowanie pomieszczeń dawnego chóru oraz dwóch pięter wieży na pomieszczenia do okolicznościowego przyjęcia delegacji oraz pomieszczeń urzędu stanu cywilnego w zakresie udzielania ślubów oraz plenarnych obrad sesji rady miejskiej,

– dostosowanie głównej sali do wymogów spotkań obrad plenarnych organów władzy wykonanie nowej posadzki marmurowej w części nieistniejącej.

– zamontowanie pancernej szyby łączącej podziemia z partnerem obiektu stanowiącej również oświetlania naturalne podziemi,

– wykonanie stolarki drzwiowej  miejscach jej historycznego umiejscowienia oraz renowacja dwóch istniejących skrzydeł drzwiowych.  Wykonanie instalacji grzewczej,

– zewnętrzne odwodnienie budynku,

– projekt oświetlenia iluminacji wieży,

– wykonanie pokrycia dachowego i orynnowanie pokrycia dachowego na wzór historyczny ze zwieńczeniem na całości szczytów dachów (motyw gotycki),

– instalacja p. poż. w obiekcie,

  1. Sposób przygotowania oferty i miejsce złożenia oferty:

    Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

    Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę można złożyć:

– osobiście u zamawiającego,

– przesyłką pocztową lub kurierską,

na adres:

Urząd Miasta Kamieniec Ząbkowicki

  1. Ząbkowicka 26

57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki
7. Termin złożenia oferty:

7 czerwca 2021 roku do godz. 1000