Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

„Oferta w postępowaniu: Opracowanie aplikacji mobilnej w ramach projektu pt. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza, NIE OTWIERAĆ przed dniem 19.03.2021 roku, godz. 10:15”.

Wybór oferty w zadaniu inwestycyjnym  „Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim”

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 08 luty 2021 roku

 

 

oznaczenie sprawy: 24/RPR-7/PN-R/2020

 

 

w/g rozdzielnika

 

Zgodnie z art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

 

 „Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim”

  wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

Sport Halls Sp.zo.o.  50-452 Wrocław ul. Komuny Paryskiej 57/15

 

na kwotę : 310 000,00 zł  brutto ( słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych i 0/100 zł  brutto ).

 

Oferta otrzymała łącznie 100 pkt na 100 możliwych.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Opracowanie aplikacji mobilnej w ramach projektu pt. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin
polskoczeskiego pogranicza

„Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí”

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych