Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

„Świadczenie usługi prowadzenia i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim od 01.12.2016 roku – do 31.12.2019 roku”.

KOMUNIKAT NR 1

DO OGŁOSZENIA: „Świadczenie usługi prowadzenia i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim od 01.12.2016 roku – do 31.12.2019 roku”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY do zadania pod nazwą „Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy”

Kamieniec Ząbkowicki 2016-10-31

 

Nr sprawy 5-PR.3-WB.16

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 (dot. zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, iż w wyniku zapytanie ofertowego z dnia 19 października 2016 r. na realizację zadania pod nazwą:

Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

PPHU SBS Adam Palus,

  1. Batalionów Chłopskich 11, 58-200 Dzierżoniów

za cenę

34.980,00 zł brutto

Dziękujemy pozostałym firmom za udział w przedmiotowym postępowaniu