Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

UCHWAŁA NR LIX/373/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 5 października 2018 r. o zmianie uchwały nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2028 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR LIX/373/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 5 października 2018 r.
o zmianie uchwały nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w latach 2018-2028 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

U C H W A Ł A nr LIX/ 372/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

U C H W A Ł A nr LIX/ 372/2018
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 5 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”