Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

UCHWAŁA NR LVIII/368/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamieniec Ząbkowicki lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR LVIII/368/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Kamieniec Ząbkowicki lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie Kamieniec Ząbkowicki

U C H W A Ł A nr LVIII/364/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVI/280/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

U C H W A Ł A nr LVIII/364/2018
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały XLVI/280/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.