Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie poparcia dla umieszczenia w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów.

UCHWAŁA NR VI/21/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie poparcia dla umieszczenia w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów.

UCHWAŁA NR IV/14/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I, sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II oraz sołectwa Byczeń i sołectwa Śrem

UCHWAŁA NR IV/14/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I, sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II oraz sołectwa Byczeń i sołectwa Śrem