Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

UCHWAŁA NR LV/348/2018 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2028 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

UCHWAŁA NR LV/348/2018
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr LII/325/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2028 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

U C H W A Ł A nr LV/344/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVI/280/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

U C H W A Ł A nr LV/344/2018
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały XLVI/280/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.