POSTANOWIENIE NR 259/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozwiązania powiatowych, miejskich, gminnych a także obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodach oraz obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodach powołanych w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.
Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki dokona wyboru 3 ławników:
do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 2 osoby
do Wydziału Pracy – 1 osobę