Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy postępowania: Rewitalizacja i adaptacja oficyny południowej kompleksu pałacowo –parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim na działalność kulturowo turystyczną w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836.

Informacja z otwarcia ofert Numer postępowania:  04/RPR-3/PN-U/2020

Informacja z otwarcia ofert Numer postępowania:  04/RPR-3/PN-U/2020

 

Na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

W załączeniu

Komunikat nr 4

Odpowiedź na wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści SIWZ , dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Komunikat nr 3

Odpowiedź na wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści SIWZ , dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

KOMUNIKAT NR 2

O zmianie treści SIWZ , dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego