Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

OGŁOSZENIE z otwarcia w dniu   04.09.2020 r. ofert z złożonych w związku z zamówieniem publicznym pn. „Bezpieczna droga dzieci do szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (skrzyżowanie).”

 

 

Znak: 09/BGB-8/PN-R/2020

 

Kamieniec Ząbkowicki, 07.09.2020

 

 

OGŁOSZENIE

z otwarcia w dniu   04.09.2020 r. o godz. 11:00

ofert z złożonych w związku z zamówieniem publicznym pn.

 

      „Bezpieczna droga dzieci do szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim (skrzyżowanie).”

realizowanego w ramach otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z

budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu: Dolnośląski Fundusz

       Pomocy Rozwojowej 2020

 

  1. Płatność zgodnie ze złożoną ofertą po zakończeniu realizacji zadania i bezusterkowym jego

odbiorze zgodnie z  zapisami projektu umowy.

  1. Wpłynęła 1 (jedna) oferta:

Grzegorz Wolak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

        OMEGA PLUS – OŻARY 8

        57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

 

 

Cena netto      200 000,00  zł

VAT                   46 000,00 zł

Cena brutto       246.000,00 zł

Gwarancja:     60 miesięcy

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – koordynatora nad zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja oficyny …” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836
Znak sprawy: 08/BGP-7/PN-U/2020

KOMUNIKAT NR 3

„Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń” – cz. I Wzmocnienia konstrukcji.