Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

KOMUNIKAT nr 2

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 21 lipca 2016 roku

KOMUNIKAT nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni

Komunikat nr 1

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 20 lipca 2016 roku

KOMUNIKAT nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

Treść wniosku:

„Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

Kamieniec Ząbkowicki ul. Szkolna 10:

„Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

Numer ogłoszenia: 131397 – 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki , ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki,

woj. dolnośląskie, tel. 074 8162010, faks 074 8173361.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.