Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” Część II – Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korekta informacja z otwarcia ofert

Nazwa zadania:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOMUNIKAT NR 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .

Dotyczy: Ogłoszenie nr 518891-N-2020 z dnia 2020-03-04 r., oraz Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540048136-N-2020 z dnia data zamieszczenia: 17-03-2020 r.zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym pn: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.