Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

stosowne porozumienie.
Nazwa postępowania: Usługi zarządzania projektem pn. ” Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (czeska nazwa projektuTuristická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí.)

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Usługi zarządzania projektem pn. ” Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (czeska nazwa projektuTuristická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí.)

INFORMACJA Z ROZPATRZENIA OFERT

Prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im . Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni.

KOMUNIKAT NR 2

Z I A N A T R E Ś C I S I W Z .

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu numer: Ogłoszenie nr 576305-N-2019 z dnia 2019-07- 19 „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie”

KOMUNIKAT NR 1

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu numer: Ogłoszenie nr 576305-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

„Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie i mikrobusie”

SPROSTOWANIE

Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sosnowej wraz z terenem rekreacyjnym

WYJAŚNIENIA NR 2

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PN. ” SZLAK MARIANNY ORAŃSKIEJ ŚCIEŻKĄ ROZWOJU GMIN POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA” (CZESKA NAZWA PROJEKTUTURISTICKÁ STEZKA MARIANNY ORANŽSKÉ STEZKOU ROZVOJE OBCÍ NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČÍ.)

WYJAŚNIENIA NR 1

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PN. ” SZLAK MARIANNY ORAŃSKIEJ ŚCIEŻKĄ ROZWOJU GMIN POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA” (CZESKA NAZWA PROJEKTUTURISTICKÁ STEZKA MARIANNY ORANŽSKÉ STEZKOU ROZVOJE OBCÍ NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČÍ.)