Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 24 stycznia 2020 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za IV kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – ustalam co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za IV kwartał 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – przez okres dwóch miesięcy od dnia podjęcia,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE nr 33- załącznik nr 1 Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2019