Marcin Czerniec

Wójt Gminy

tel: 729-057-841
e-mail: wojt@kamzab.pl

Urszula Szczucka

Sekretarz Gminy

tel:729-057-858
e-mail: sekretarz@kamzab.pl

Anna Podgórna

Zastępca Wójta

tel. 729-057-856
e-mail: podgorna@kamzab.pl

Jacek Rozumek

Skarbnik Gminy

tel. 729-057-844
e-mail: skarbnik@kamzab.pl