Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

NOWE NUMERY TELEFONÓW

do URZĘDU GMINY

w KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

obowiązujące od 19 grudnia 2018 r.

 

Połączenia na centralę (tel. 729-057-840) z możliwością przełączania rozmów do wszystkich pracowników, płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego.

Bezpośrednie numery do pracowników płatne zgodnie z taryfą dzwoniącego wg połączeń na telefony komórkowe.

Bezpośrednie numery telefonów do poszczególnych Komórek organizacyjnych Urzędu Gminy:
________________________________________

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Marta Hercuń
tel. 729-057-845
e-mail: hercun@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Wydawanie spraw związanych z wydawaniem aktów stanu cywilnego
Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą

Klaudia Michalik
tel. 729-057-852
e-mail: michalik@kamzab.pl

Sekretariat

tel. 729-057-841
e-mail: sekretariat@kamzab.pl

Inspektor do spraw Rejestracji Stanu Cywilnego
Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą

Alina Tabor
tel. 729-057-852
e-mail: tabor@kamzab.pl

Referent ds. obsługi Rady Gminy
Katarzyna Spisak
tel. 729-057-845
e-mail: spisak@kamzab.pl

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Łukasz Dudzic
tel. 729-057-851
e-mail: dudzic@kamzab.pl

 

________________________________________

Referat Finansów

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansów

Jacek Rozumek
tel. 729-057-844
e-mail: rozumek@kamzab.pl

Główny księgowy
Halina Michalska
tel. 729-057-853
e-mail: michalska@kamzab.pl

Sekretarz Gminy
Zastępca Kierownika Referatu Finansów

Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Urszula Olechowska
tel. 729-057-858
e-mail: olechowska@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Anna Bierut
tel. 729-057-849
e-mail: bierut@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Krystyna Łuczak
tel. 729-057-844
e-mail: luczak@kamzab.pl

Inspektor do spraw księgowości podatkowej i egzekucji
Adam Zinkiewicz
tel. 729-057-855
e-mail: zinkiewicz@kamzab.pl

Inspektor do spraw poboru podatków
Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Agnieszka Rogowska-Koprzak
tel. 729-057-855
e-mail: koprzak@kamzab.pl

Inspektor do spraw wymiaru podatków
Karolina Wołoszczuk
tel. 729-057-855
e-mail: kwoloszczuk@kamzab.pl

________________________________________

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Karolina Czerniec
tel. 729-057-856
e-mail: kczerniec@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Aftarczuk
tel. 729-057-850
e-mail: aftarczuk@kamzab.pl

Inspektor ds. Ochrony Środowiska w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Grzegorz Wichrowicz
tel. 729-057-850
e-
mail: wichrowicz@kamzab.pl

Inspektor w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Marian Ziemczonek
tel. 729-057-847
e-
mail: ziemczonek@kamzab.pl

Referent w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Placek
tel. 729-057-857
e-mail: placek@kamzab.pl

Administrator w obiekcie Zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim
Sławomir Radzik
tel. 601-817-919
e-mail: radzik@kamzab.pl

________________________________________

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Zastępca Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Anna Podgórna
tel. 729-057-846
e-mail: podgorna@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Podinspektor do spraw obrotu gruntami i rolnictwa

Jadwiga Kowal
tel. 729-057-859
e-mail: kowal@kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Sylwia Słoma
tel. 729-057-859
e-mail: sloma@kamzab.pl

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Marta Skrzypiec
tel. 729-057-859
e-mail: skrzypiec@kamzab.pl

________________________________________

Referat Planowania i Rozwoju

Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Benedykt Wołoszczuk
tel. 729-057-848
e-mail: woloszczuk@kamzab.pl

Zastępca Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju
Stanisław Twardowski
tel. 729-057-854
e-mail: twardowski@kamzab.pl

Podinspektor w Referacie Planowania i Rozwoju
Agnieszka Rogaczewska
tel. 729-057-854
e-mail: rogaczewska@kamzab.pl

Podinspektor w Referacie Planowania i Rozwoju
Ewa Nowak
tel. 729-057-837
e-mail: nowak@kamzab.pl

_______________________________________

 

________________________________________