Sołectwa

Sołectwo Byczeń
Sołtys: Tadeusz Cenarski

Sołectwo Chałupki
Sołtys: Adam Praczyk

Sołectwo Doboszowice
Sołtys: Stanisław Sarzyński

Sołectwo Kamieniec Ząbkowicki I
Sołtys:Sylwia Demidowicz

Sołectwo Kamieniec Ząbkowicki II
Sołtys: Ryszard Glina

Sołectwo Mrokocin
Sołtys: Emilia Czerniawska

Sołectwo Ożary
Sołtys: Beata Postawa

Sołectwo Pomianów Górny
Sołtys: Jadwiga Kopacz

Sołectwo Sławęcin
Sołtys: Lucjan Koper

Sołectwo Sosnowa
Sołtys: Ryszard Bierut

Sołectwo Starczów
Sołtys: Radosław Myszogląd

Sołectwo Suszka
Sołtys: Wanda Fedan

Sołectwo Śrem
Sołtys: Zbigniew Koszmida

Sołectwo Topola
Sołys: Antoni Gąsior