Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 23.04.2020 r.

OR.0711.18.2018

Radni Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informuję, iż XVIII sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki VIII kadencji zaplanowana na dzień 30 kwietnia 2020 roku odbędzie się w trybie korespondencyjnym ( Dz. U. 2020 r., poz. 568).

W związku z wprowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz restrykcjami obowiązującymi na terytorium kraju Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, konieczne jest oddanie przez Państwa głosu na poszczególne uchwały oraz wyrażenie opinii nad przekazanymi dokumentami za pomocą głosowania korespondencyjnego.

Otrzymacie Państwo od pracownika Urzędu Gminy komplet kart do głosowania nad poszczególnymi uchwałami będącymi przedmiotem obrad sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz kartę, na której należy wyrazić opinię pozytywną, negatywną lub wstrzymać się od wydania opinii na temat przesłanych dokumentów wraz z przygotowaną kopertą zwrotną i projektami uchwał. Na każdej karcie do głosowania jest wyjaśniony sposób głosowania. Wypełnione karty do głosowania oraz wyrażone opinie nad przedstawionymi dokumentami, podpisane czytelnym podpisem (imię i nazwisko radnej/ radnego) w dostarczonej kopercie zwrotnej proszę  dostarczyć do punktu informacyjnego Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w dniu 30 kwietnia 2020 r. do godziny 13.00.

Jednocześnie informuję, że brak zwrotnego pakietu z kartami do głosowania będzie traktowany jako nieobecność na sesji.

Porządek obrad sesji organizowanej w trybie korespondencyjnym

  1. Stwierdzenie prawomocności na podstawie dostarczonych potwierdzeń uczestnictwa w

sesji Rady Gminy.

  1. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 lutego 2020 roku.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 marca 2020 roku.
  3. Podjęcie uchwał.
  4. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bernadeta Chodasewicz