Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 234

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 282

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-content/themes/townpress/functions.php on line 284

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  – SIERPIEŃ 2021R.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w  Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim

  1. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Tel. 729 057 837

w terminie od 2 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021r.

Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą rozpatrywane.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz  30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane są przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

w terminie od 1 do 29 października 2021 r.

 Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku wraz wykazem faktur.
  • Wypełnione oświadczenie
  • Podpisana klauzula informacyjna RODO
  • Oryginały faktur VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (faktura VAT powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013, poz. 1485)).

 

Załączniki:

Wzór_wniosku_akcyza_2021
wykaz faktur
Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
RODO